• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Mang, khoác, có, lấy (cái vẻ, tính chất...)
  his illness assumes a very grave character
  bệnh của anh ta có vẻ nặng
  to assume the name of
  mang tên là, lấy tên là
  Làm ra vẻ, giả bộ
  to assume a look of innocence
  làm ra vẻ ngây thơ
  to assume airs
  lên mặt, lên râu, làm ra vẻ ta đây
  Cho rằng (là đúng); giả sử (là đúng), thừa nhận
  Let's assume that this is true
  Chúng ta hãy cho điều này là đúng
  Nắm lấy, chiếm lấy
  to assume power
  nắm chính quyền
  Đảm đương, gánh vác, nhận vào mình
  to assume responsibility
  gánh vác một trách nhiệm
  to assume strict measures
  áp dụng những biện pháp triệt để
  to assume the offensive
  (quân sự) chuyển sang thế tấn công

  Kỹ thuật chung

  giả định
  assumed binary unit
  đơn vị nhị phân giả định
  assumed channel shape
  lòng dẫn giả định
  assumed decimal point
  dấu chấm thập phân giả định
  assumed elevation
  độ cao giả định
  assumed ground plane
  mặt chuẩn giả định
  assumed temperature at the time of erection
  nhiệt độ giả định lúc lắp ráp
  assumed value
  giá trị giả định
  self-assumed
  tự giả định
  tính toán
  assumed period
  giai đoạn tính toán
  assumed period of sewerage system functioning
  thời gian thoát nước tính toán
  assumed rate of flow in pipeline
  dung lượng tính toán của đường ống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X