• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  buồng túi lọc
  phòng lọc

  Giải thích EN: A chamber or room in which bag filters trap solids that have temporarily combined with gases. Giải thích VN: Phòng chứa các túi lọc, trong đó các túi lọc này hút các tạp chất rắn tạm thời kết hợp với khí..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X