• (đổi hướng từ Filters)
  /'filtə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái lọc, máy lọc (xăng, không khí)
  (nhiếp ảnh) cái lọc (ánh sáng)
  (rađiô) bộ lọc
  (thông tục) đầu lọc (ở đầu điếu thuốc lá)
  Đèn tín hiệu cho phép rẽ trái

  Ngoại động từ ( (cũng) .filtrate)

  Lọc

  Nội động từ ( (cũng) .filtrate)

  Ngấm qua; thấm qua; thấm vào, xâm nhập
  Tiết lộ ra; lọt ra (tin tức...)
  Nối (vào đường (giao thông))

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (điều khiển học ); (vật lý ) cái lọc, bộ lọc, máy lọc
  all-pass filter
  máy lọc pha
  amplitude filter
  máy lọc biên độ
  band filter
  máy lọc giải
  band-elimination filter
  máy lọc khử theo giải
  bandpass filter
  cái lọc băng (giải)
  elamping filter
  cái lọc được giữ cố định
  compensating filter
  cái lọc bổ chính
  discontinuous filter
  máy lọc xung
  feedback filter
  cái lọc hệ ngược
  frequency filter
  cái lọc tần số
  high-pass filter
  cái lọc sao
  infinite memory filter
  bộ lọc có nhớ vô hạn
  interference filter
  máy lọc chống nhiễu loạn
  lossless filter
  máy lọc không hao
  low-pass filter
  máy lọc các tần thấp
  mode filter
  cái lọc kiểu sóng
  noise filter
  cái lọc tiếng ồn, nhiễu
  nonlinear filter
  bộ lọc không tuyến tính
  normalized filter
  bộ lọc được chuẩn hoá
  optimun filter
  bộ lọc tối ưu
  output filter
  máy lọc (có) lối ra
  predicting filter
  cái lọc tiên đoán
  pulsed filter
  máy lọc xung
  seperation filter
  cái lọc tách
  stable filter
  cái lọc ổn định
  suppression filter
  máy lọc chẵn
  total filter
  bộ lọc phức
  tuned filter
  cái lọc cộng hưởng
  wave filter
  cái lọc sóng


  Cơ - Điện tử

  Bộ lọc, thiết bị lọc, bể lọc, giấy lọc, lọc

  Vật lý

  cấu lọc

  Xây dựng

  vỏ lọc

  Y học

  cái lọc

  Điện

  mạch lọc ion

  Giải thích VN: Mạch dùng để thay đổi đáp ứng tần số đặc biệt hoặc các dải tần số. Dụng cụ chặn lược các chất đặc khỏi lưu chất.

  Điện lạnh

  phin lọc
  activated carbon [charcoal] filter
  phin lọc thanh hoạt tính
  air filter
  phin lọc không khí
  air filter unit
  bộ phin lọc không khí
  air filter unit
  tổ phin lọc không khí
  bag filter
  phin lọc kiểu túi
  coarse filter
  phin lọc khô
  coarse filter
  phin lọc thô
  dust filter
  phin lọc bụi
  filter efficiency
  hiệu quả của phin lọc
  filter efficiency
  hiệu suất phin lọc
  filter element
  bộ phận phin lọc
  filter medium
  môi trường phin lọc
  filter medium
  vật liệu phin lọc
  filter section
  cụm phin lọc
  filter section
  khu vực phin lọc
  gas filter
  phin lọc (chất) khí
  gas filter
  phin lọc khí
  high-efficiency filter
  phin lọc hiệu quả
  in-line filter
  phin lọc bố trí sẵn
  in-line filter
  phin lọc lắp sẵn
  oil filter
  phin lọc dầu
  primary filter
  phin lọc sơ cấp
  refrigerated filter
  phin lọc được làm lạnh
  replaceable filter
  phin lọc thay thế được
  sand filter
  phin lọc cát
  throw-away filter
  phin lọc vứt bỏ (sau khi sử dụng)
  wet filter
  bộ lọc ướt (phin lọc không khí dạng ướt)
  wet filter
  phin lọc ướt (phin lọc không khí dạng ướt)

  Kỹ thuật chung

  bể lọc
  bình lọc
  absorbent type filter
  bình lọc loại hút thấm
  air-filter
  bình lọc gió
  air-filter
  bình lọc khí trời
  filter flask
  bình lọc hút
  fuel filter
  bình lọc nhiên liệu
  oil filter
  bình lọc nhớt
  oil filter element
  ruột bình lọc dầu
  bộ lọc

  Giải thích VN: Trong DOS và UNIX, đây là việc thu nhặt tín hiệu lối vào từ một thiết bị hoặc một tệp rồi đưa nó qua một lệnh để cải biến thông tin trước khi cho hiển thị kết quả. Các lệnh lọc của DOS gồm có MORE (cuộn dọc các kết quả ra, hết màn hình này đến màn hình khác), FIND (tìm văn bản), và SORT (sắp xếp theo thứ tự của các ký tự ASCII).

  lọc
  giấy lọc
  fan folded filter paper
  giấy lọc gấp hình quạt
  filter pulp
  bột giấy lọc
  filter stuff
  bột giấy lọc
  mạch lọc

  Giải thích EN: Any device or process that serves to screen out something; specific uses include: a device used by a feedback control system to improve performance or achieve stability. Also, compensator..

  Giải thích VN: Một thiết bị hay một quá trình được sử dụng để hiển thị một thông tin nào đấy; bao gồm những chức năng sau: một thiết bị được hệ thống điều khiển thông tin hồi tiếp sử dụng để cải thiện hiệu suất hay đạt được sự ổn định của thông tin. Cũng được gọi là bộ Bù.

  adaptive filter
  mạch lọc thích ứng
  choke input filter
  mạch lọc với cuộn dây nhập
  filter circuit
  các mạch lọc
  Gaussian filter circuit
  mạch lọc Gauss
  high pass filter
  mạch lọc qua cao tần
  L-section filter
  mạch lọc hình L
  low pass filter
  mạch lọc thông hạ
  passive filter circuit
  mạch lọc thụ động
  pi-section filter
  mạch lọc hình Pi
  R.C filter net work
  mạch lọc R.C
  R.C filter net work
  mạch lọc RC
  RC filter circuit
  mạch lọc RC
  máy lọc

  Giải thích EN: Any device or process that serves to screen out something; specific uses include:a device or porous substance through which a gas or a liquid is passed in order to remove solids or impurities.

  Giải thích VN: Bất cứ một thiết bị hoặc một quá trình nào dùng để lọc sạch môt cái gi đó, đặc biệt: một dụng cụ hoặc một chất liệu xốp, qua đó khí hoặc chất lỏng sẽ đi qua để mang đi các chất rắn hoặc tạp chất.

  thấm qua

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  collect , combine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X