• Xây dựng

  cân đòn

  Giải thích EN: A long, heavy beam that allows a canal-lock gate to be swung on its pintle, and also helps to balance the outer end of the gate. Also, balance bar. Giải thích VN: Một cái đòn dài và nặng giúp cho cổng của một con kênh có thể quay trên cái trục của nó và cũng đồng thời giúp giữ thăng bằng cho phần ngoài của cổng đó.

  dầm cân bằng
  đầm cân bằng

  Kỹ thuật chung

  đòn cân

  Cơ - Điện tử

  đòn cân, đòn thăng bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X