• Kỹ thuật chung

  van bi một chiều
  van cầu

  Giải thích EN: A valve that allows flow in one direction only, composed of a ball that is held against a seat and controls the flow. Giải thích VN: Loại van chỉ cho phép dòng chảy chảy theo một hướng, bao gồm một quả cầu được gắn cố định điều tiết dòng chảy.

  van cầu kiểm tra
  van cầu một chiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X