• /ba:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kho thóc
  Ngôi nhà thô sơ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chuồng trâu bò, chuồng ngựa
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nơi để xe điện

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kho thóc
  trại (nhỏ, đơn sơ)
  trại nhỏ
  vựa thóc

  Kinh tế

  chuồng trâu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X