• /lɔft/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gác xép
  Chuồng bồ câu
  (thể dục,thể thao) cú đánh võng lên (bóng gôn)

  Ngoại động từ

  Nhốt (bồ câu) trong chuồng
  (thể dục,thể thao) đánh võng lên (bóng gôn)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  gác xép
  gian vạch mẫu

  Kỹ thuật chung

  dưỡng
  gác thượng
  tầng áp mái

  Kinh tế

  chái nhà kho
  ngăn bếp lò

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X