• /´stɔ:¸haus/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà kho; vựa (đồ vật)
  (nghĩa bóng) tủ, kho (chứa đựng thông tin)
  a storehouse of information
  một kho tài liệu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bãi gỗ

  Kỹ thuật chung

  cơ sở buôn bán
  cơ sở giao hàng
  kho
  bãi chứa

  Kinh tế

  người bảo quản
  nhà kho
  nhà kho, vựa chứa hàng
  vựa chứa hàng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X