• Xây dựng

  vòm hình trống

  Giải thích EN: An arch with a cross section in which the length is greater than the span, resembling a barrel. Giải thích VN: Một cấu trúc mái vòm có chiều dài mặt cắt lớn hơn chiều rộng, giống như một chiếc thùng.

  Kỹ thuật chung

  vòm hình trụ
  vòm trụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X