• /´bæsri¸li:f/

  Thông dụng

  Cách viết khác bass-relief

  ,b“souri'li:vou
  danh từ
  (nghệ thuật) phù điêu - bức phù điêu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bức trạm nổi
  hình chạm nổi thấp

  Giải thích EN: Carving or scupture in which the figures project only slightly from the background and are not undercut. Also, LOW RELIEF, BASSO-RELIEVO. Giải thích VN: Nghệ thuật điêu khắc, trạm trổ giúp tạo ra các hình dáng vật thể nổi lên trên bề mặt nền.

  hình khắc nổi (thấp)
  hình trạm nổi (thấp)

  Kỹ thuật chung

  hình khắc nổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X