• /´debri:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mảnh vỡ, mảnh vụn
  Vôi gạch đổ nát

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đống đá vụn
  đống gạch vụn

  Điện lạnh

  mảnh (vỡ)

  Kỹ thuật chung

  đá không quặng
  đá vụn
  đống rác
  mảnh vỡ
  debris fall
  rơi các mảnh vỡ
  utilization of debris
  sự sử dụng các mảnh vỡ
  mảnh vụn
  basalt debris
  mảnh vụn bazan
  rác xây dựng

  Kinh tế

  tàn tích

  Địa chất

  đá không quặng, đá thải, quặng đuôi, quặng bã

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X