• Kỹ thuật chung

    chỗ nối gờ

    Giải thích EN: Framed work having a flush panel, with a bead run along the two edges in the direction of the grain. Also, bead butt. Giải thích VN: Công trình khung trong đó panen nằm ngang với một gờ chạy theo hai cạnh theo hướng của thớ. Tham khảo: bead butt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X