• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  khung
  A-framed timber dam
  đập khung gỗ kiểu chữ A
  arched framed structure
  kết cấu khung vòm
  box framed construction
  kết cấu khung mặt cắt rỗng
  framed (plank) sheathed structures
  kết cấu khung bọc
  framed and braced door
  cửa có khung và đố
  framed and ledged door
  cửa có khung và gờ
  framed bent
  mố gỗ kiểu khung
  framed breakwater
  đê chắn sóng kiểu khung
  framed building
  nhà kiểu khung
  framed connection
  liên kết kiểu khung (dầm+cột)
  framed construction
  công trình kiểu khung
  framed construction
  kết cấu kiểu khung
  framed dam
  đập khung
  framed dam
  đập kiểu khung
  framed door
  cửa có khung
  framed floor
  sàn có khung
  framed partition
  tường ngăn có khung
  framed partition
  vách có khung
  framed partition
  vách ngăn có khung
  framed partition
  vách ngăn kiểu khung
  framed pneumatic shell
  vỏ khung bơm hơi
  framed pneumatic shell
  vỏ khung khí nén
  framed saw
  cái cưa khung
  framed stile
  trụ đứng của khung
  framed structures
  kết cấu khung
  framed structures with sheet cladding
  kết cấu khung tấm mỏng
  framed system
  hệ khung
  framed truss
  giàn khung
  framed, ledged and braced door
  cửa có khung
  framed-and filled (withslag etc.)
  khung chèn
  framed-and sheathed (withplanks etc.)
  khung gỗ bọc
  framed-and sheathed (withplanks etc.)
  khung trang trí
  framed-and-panelled
  khung tấm
  lighting framed building
  nhà (kết cấu khung) giảm nhẹ
  plane-framed system
  hệ khung phẳng
  pneumatic framed structures
  kết cấu khung bơm hơi
  portal framed building
  nhà có khung kiểu cổng
  rigid framed structure
  kết cấu khung cứng
  space framed bent
  mạng khung không gian
  statically determinate framed system
  hệ khung tĩnh định
  statically indeterminate framed system
  hệ khung siêu tĩnh
  steel framed construction
  kết cấu khung thép
  steel-framed structure
  kết cấu khung thép
  strut-framed bridge
  cầu khung kiểu nạng chống
  timber framed building
  nhà kiểu khung gỗ
  timber framed construction
  kết cấu khung gỗ
  timber-framed and earth-filled
  khung gỗ chèn đất
  khung cốt
  giá

  Xây dựng

  cửa có khung, gờ và đố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X