• /´bi:mi/

  Thông dụng

  Tính từ

  To, rộng (tàu thuỷ)
  (thơ ca) to lớn; nặng nề
  a beamy spear
  ngọn giáo nặng nề
  (thơ ca), (từ hiếm,nghĩa hiếm) sáng ngời, rạng rỡ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X