• /spiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái giáo, cái mác, cái thương
  Cái xiên (đâm cá)
  (thơ ca) người dùng giáo, binh sĩ dùng giáo (như) spearman
  (thực vật học) mầm, đọt (mọc thẳng từ dưới đất lên)

  Ngoại động từ

  Đâm bằng giáo
  Xiên (cá)

  Nội động từ

  Đâm phập vào (như) một ngọn giáo
  Mọc thẳng vút lên

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  dụng cụ móc ống

  Kỹ thuật chung

  ngọn giáo
  mũi nhọn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X