• /¸inkæn´desənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nóng sáng
  incandescent lamp
  đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang
  Sáng chói, sáng rực ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  the incandescent zeal of youth
  nhiệt tình sáng chói của tuổi trẻ
  an incandescent masterwork
  một kiệt tác sáng chói


  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nóng sáng
  incandescent filament
  dây tóc nóng sáng
  incandescent gas
  khí nóng sáng
  incandescent lamp
  đèn nóng sáng
  incandescent lamp
  đèn nung nóng sáng
  incandescent light
  đèn nóng sáng
  incandescent solid
  chất rắn nóng sáng
  tubular incandescent lamp
  đèn ống nóng sáng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  dark , dim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X