• Cơ khí & công trình

  tấm chịu lực
  tấm gối tựa
  vòng phương vị

  Xây dựng

  bản đỡ bệ tì
  bản đỡ tựa
  bản tựa bệ tì
  tấm đệm ở gối tựa

  Kỹ thuật chung

  đế tựa
  rầm

  Giải thích EN: A flat, heavy steel plate designed to receive and distribute weight, as from a wall, column, or one end of a truss. Giải thích VN: Đòn ngang làm bằng tấm thép phẳng và nặng dùng để nhận và phân tán lực nén từ một bức tường, một cái cột hay vì kèo.

  tấm đế
  tấm đỡ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X