• /bi´dæzl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gây ấn tượng (ở ai) một cách mạnh mẽ, làm cảm kích, làm sửng sốt, làm kinh ngạc
  we were totally bedazzled by her performance.
  chúng tôi hoàn toàn cảm kích trước cuộc biểu diễn của cô ấy.


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X