• /dæzl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự loá mắt, sự chói mắt, sự hoa mắt, sự quáng mắt ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Ánh sáng chói
  dazzle paint
  (hàng hải) thuật sơn nguỵ trang một chiếc tàu

  Ngoại động từ

  Làm loá mắt, làm chói mắt, làm hoa mắt, làm quáng mắt ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  the blazing sun dazzles our eyes
  ánh mặt trời sáng chói làm loá mắt chúng tôi
  Làm sững sờ, làm kinh ngạc
  (hàng hải) sơn nguỵ trang (một chiếc tàu)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chói mắt
  anti-dazzle
  chống chói mắt
  anti-dazzle glass
  kính chống chói mắt
  làm chói mắt
  làm lóa mắt
  lóa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  bore

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X