• /´beli¸kous/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hiếu chiến, thích đánh nhau, hay gây gỗ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X