• /´militənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chiến đấu
  the militant solidarity among the oppressed peoples
  tình đoàn kết chiến đấu giữa các dân tộc bị áp bức

  Danh từ

  Người chiến đấu, chiến sĩ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X