• /ri´beljəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nổi loạn, phiến loạn
  Chống đối, hay chống đối
  a rebellious act
  một hành vi chống đối
  Bất trị, khó trị (người, bệnh...)
  my rebellious locks
  (thân mật) những mớ tóc bất trị của tôi (chải mấy (cũng) cứ rủ xuống hoặc dựng đứng lên)


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X