• Cơ khí & công trình

  bán kính uốn

  Giải thích EN: The radius that corresponds to the curve of a bent part, as measured at the interior surface of the bend. Giải thích VN: Là bán kính tương ứng với chỗ cong của phần uốn khi đo bề mặt bên trong của điểm uốn.

  Xây dựng

  bán kính chỗ uốn
  bán kính đường vòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X