• (đổi hướng từ Billowing)
  /´bilow/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sóng to; sóng cồn
  (thơ ca) biển cả
  (nghĩa bóng) sự dâng lên cuồn cuộn, sự cuồn cuộn

  Nội động từ

  Dâng lên cuồn cuộn, cuồn cuộn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nổi sóng

  Kỹ thuật chung

  cuộn sóng
  sóng cồn
  sóng to

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X