• /´ʌndju¸leit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Lượn sóng, uốn sóng, gợn sóng, nhấp nhô như sóng, dập dờn
  Có sóng nhô, có sóng dồi, có sóng nâng
  '—ndjul(e)it

  Xem undulated

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) chuyển động sóng

  Kỹ thuật chung

  nếp uốn
  gợn sóng
  sự nhấp nhô

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X