• /hi:v/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cố nhấc lên, sự cố kéo
  Sự ráng sức
  Sự nhô lên, sự trào lên, sự căng phồng
  Sự nhấp nhô, sự phập phồng (sóng biển, lồng ngực...)
  (thể dục,thể thao) miếng nhấc bổng ném xuống ( (cũng) Cornwall heave)
  (địa lý,địa chất) sự dịch chuyển ngang
  ( số nhiều) bệnh thở gấp (của ngựa)

  Ngoại động từ ( heaved, những nghĩa về (hàng hải) .hove)

  Nhấc lên, nâng lên (vật nặng)
  Thốt ra
  to heave a sigh
  thốt ra một tiếng thở dài, thở dài sườn sượt
  to heave a groan
  thốt ra một tiếng rền rĩ
  Làm nhô lên; làm căng phồng
  Làm nhấp nhô, làm phập phồng
  (hàng hải) kéo, kéo lên
  to heave (up) anchor
  kéo neo, nhổ neo
  (hàng hải), (thông tục) ném, vứt, liệng
  to heave down
  lật nghiêng (tàu) (để rửa, sửa chữa...)
  (địa lý,địa chất) chuyển dịch ngang

  Nội động từ

  ( + at) kéo, ra sức kéo
  to heave at a rope
  ra sức kéo một dây thừng
  Ráng sức
  Nhô lên, trào lên, căng phồng, phồng lên
  Nhấp nhô, phập phồng (sóng, lồng ngực...)
  Thở hổn hển
  Nôn oẹ
  (hàng hải) chạy, đi (tàu)
  to heave ahead
  chạy về phía trước
  to heave alongside
  ghé sát mạn (một tàu khác)
  to heave astern
  lùi về phía sau
  to heave to
  dừng lại
  to heave in sight
  hiện ra
  heave ho!
  (hàng hải) hò dô ta, hò

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nâng lên, kéo; lên xuống, nhấp nhô

  Hóa học & vật liệu

  sự phóng lên

  Xây dựng

  sự bùng nền

  Kỹ thuật chung

  kéo
  nâng lên
  đứt gãy ngang
  nhấp nhô
  lên xuống
  sự dịch chuyển
  sự nhô lên
  sự trương nở
  sand heave
  sự trương nở của cát
  sự trượt

  Địa chất

  sự phồng lên, sự bùn nền, sự trượt, đứt gãy ngang, sự dịch chuyển ngang (địa chất), mức độ nâng lên của khối đất đá do bắn mìn so với vị trí ban đầu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X