• /krest/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mào (gà); bờm (ngựa)
  Chòm lông mào (trên mũ sắt thời xưa)
  Chỏm mũ sắt; mũ sắt
  Tiêu ngữ (trên huy chương...)
  Đỉnh nóc, chỏm, ngọn (núi, sóng, mái nhà...)
  the crest of a wave
  đầu ngọn sóng
  Cạnh sống (của xương)
  family crest
  hình dấu riêng của gia đình
  on the crest of the wave
  (nghĩa bóng) lúc hưng thịnh nhất

  Ngoại động từ

  Vẽ mào; trang trí (mũ) bằng mào lông
  Trèo lên đỉnh, trèo lên nóc

  Nội động từ

  Gợn nhấp nhô (sóng)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đỉnh

  Toán & tin

  (cơ học ) đỉnh (sóng)

  Xây dựng

  đường cong đứng lồi

  Y học

  mào, một lằn gợn hay một phần nhô ra dài và hẹp đặc biệt trên một xương

  Kỹ thuật chung

  ngọn
  crest of wave
  ngọn sóng
  wave crest
  ngọn sóng
  ngọn sóng
  đỉnh
  angle of crest
  góc đỉnh
  angular width of arch at crest
  khẩu độ vòm ở đỉnh đập
  anticlinal crest
  đỉnh nếp lồi
  caterpillar crest gate
  cửa xích đỉnh
  central angle of crest
  góc đỉnh
  central angle of crest
  góc kẹp cung đỉnh (của đập vòm)
  circular crest spillway
  đập tràn đỉnh tròn
  crest (ofgrade)
  đỉnh dốc
  crest clearance
  khe hở đỉnh bánh răng
  crest clearance
  khe hở đỉnh ren
  crest control device
  cơ cấu điều tiết đỉnh (đập)
  crest discharge
  lưu lượng đỉnh lũ
  crest element
  cao trình đỉnh lập
  crest elevation
  cao trình đỉnh đập
  crest factor
  hệ số đỉnh
  crest factor, value
  giá trị đỉnh
  crest gate
  cửa đỉnh đập
  crest gate
  cửa van đỉnh đập
  crest gauge
  thủy chí đỉnh đập
  crest height
  độ cao đỉnh (sóng)
  crest level
  cao trình đỉnh đập
  crest line
  đường đỉnh
  crest of a wave
  đỉnh sóng
  crest of a weir
  đỉnh đập tràn
  crest of thread
  đỉnh ren
  crest of tidal
  đỉnh triều
  crest of wave
  đỉnh sóng
  crest of weir
  đỉnh đập tràn
  crest ratio
  hệ số đỉnh
  crest slab
  bán ở đỉnh
  crest truncation
  sự hớt đỉnh ren
  crest value
  giá trị đỉnh
  crest voltage
  điện áp đỉnh
  crest voltmeter
  von kế đỉnh
  dam crest
  đỉnh đập
  denudation of the crest of an anticline
  bóc mòn đỉnh nếp lồi
  downstream radius (ofcrest)
  bán kính đỉnh đập hạ lưu
  fill crest
  đỉnh nền đắp
  flat crest
  đỉnh phẳng (đập tràn)
  free crest of spillway
  đỉnh tự do đập tràn
  ogee crest
  đỉnh (đập tràn) dạng cong
  radius of crest
  bán kính đỉnh (vòm)
  rectilinear crest spillway
  đập tràn đỉnh thẳng
  siphon crest
  đỉnh siphông
  spillway crest
  đỉnh đập tràn
  submerged crest of spillway
  đỉnh chìm của đập tràn
  surge-crest ammeter
  ampe kế đinh
  thread crest
  đỉnh ren
  time to crest
  thời gian tới đỉnh
  tooth crest
  đinh răng
  tooth crest
  đỉnh răng
  wave crest
  đỉnh sóng
  wave crest velocity
  vận tốc đỉnh sóng
  wave-crest
  đỉnh sóng
  đỉnh núi nóc nhà
  đỉnh ren

  Giải thích EN: The top or upper part; specific uses include: the top of a screw thread..

  Giải thích VN: Phần đỉnh hoặc phần trên, công dụng cụ thể bao gồm: đỉnh của vít ren.

  crest clearance
  khe hở đỉnh ren
  crest truncation
  sự hớt đỉnh ren
  đỉnh sóng
  crest height
  độ cao đỉnh (sóng)
  wave crest velocity
  vận tốc đỉnh sóng
  nóc
  mặt khum

  Địa chất

  đỉnh, ngọn, mép trên của gương (tầng), đỉnh nếp uốn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  bottom , nadir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X