• /´roulə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trục lăn, con lăn; xe lăn đường; ống lăn mực (in...)
  Trục cán, máy cán
  Ống cuộn
  (y học) băng cuộn (như) roller bandage
  Đợt sóng cuồn cuộn
  (động vật học) chim sả rừng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Trục quay, trục lăn, con lăn, tang, bi đũa

  Cơ khí & công trình

  bánh lăn
  roller frame
  dàn bánh lăn đỡ xích
  track roller frame
  khung bánh lăn xích
  track roller guard
  vè chắn bùn bánh lăn

  Giao thông & vận tải

  sóng lừng (trạng thái biển)

  Ô tô

  bi đũa
  hiệu xe Rolls-Royce

  Xây dựng

  có tính lăn
  máy rầm
  vòng (ổ bi)

  Kỹ thuật chung

  bánh đà
  bánh đai
  tension roller
  bánh đai căng
  bánh dẫn
  jockey roller
  bánh dẫn hướng
  tension roller
  bánh dẫn hướng
  bánh lái
  bánh xe
  pneumatic-tired roller
  con lăn bánh xe nén
  roller axle
  trục bánh xe lăn
  roller skating-rink
  sân trượt giày bánh (xe)
  roller-skating hall
  sân trượt giày bánh (xe)
  lăn
  lô in
  máy cán
  máy đầm
  máy lu
  máy lăn
  máy lăn đường
  motor roller
  máy lăn đường tự hành
  petrol-driven road roller
  máy lăn đường dùng xăng
  pneumatic-tyred road roller
  máy lăn đường kiểu bánh hơi
  sheep-foot roller
  máy lăn đường có vấu
  vibratory roller
  máy lăn đường kiểu rung
  ống cuộn
  ống cuộn thước
  puli
  jockey roller
  puli căng
  tension roller
  puli căng

  Kinh tế

  con lăn (trên các đường treo)
  thợ cán
  thùng quay
  roller drying
  sự sấy trong thùng quay
  trục
  corn roller
  trục nghiền khô
  cutting roller
  trục cắt
  gauge roller
  trục nhào
  glue roller
  trục dán hồ
  roller surface
  bề mặt trục
  roller-mill floor
  tầng đặt máy nghiền trục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X