• Xây dựng

  cuốn giả (kiến trúc)
  cuốn trang trí
  vòm cuốn giả

  Giải thích EN: A closed arch that does not penetrate the structure; used for ornamentation. Giải thích VN: Một mái vòm kín không để lộ kết cấu nhằm mục đích trang trí.

  vòm rỗng

  Kỹ thuật chung

  vòm giả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X