• (đổi hướng từ Bloodsheds)
  /´blʌd¸ʃed/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đổ máu, sự chém giết

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  peace

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X