• /gɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máu đông
  (thơ ca) máu
  to lie in one's gore
  nằm trong vũng máu

  Ngoại động từ

  Húc (bằng sừng)
  to be gored to death
  bị húc chết
  Đâm thủng (thuyền bè...) (đá ngầm)

  Danh từ

  Vạt chéo, mảnh vải chéo (áo, váy, cánh buồm...)
  Mảnh đất chéo, doi đất

  Ngoại động từ

  Cắt thành vạt chéo
  Khâu vạt chéo vào (áo, váy, cánh buồm...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  múi (cầu)

  Xây dựng

  mảnh chéo, vạt chéo

  Giải thích EN: An irregularly shaped tract of land, generally triangular, left between two adjoining surveyed tracts because of inaccuracies in the boundary surveys or as a remnant of a systematic survey.

  Giải thích VN: Một mảnh đất có hình dạng không bình thường, thường là hình tam giác, phần còn lại giữa 2 vùng đất tiếp giáp nhau do sự thiếu chính xác trong việc đo đạc đường biên……hay phần còn lại của hệ thống đo đạc.

  múi (cầu)

  Kỹ thuật chung

  cái nêm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X