• /blɔtə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bàn thấm
  (thương nghiệp) sổ nháp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bàn đệm

  Giải thích EN: A disk placed between a grinding wheel and its flanges to prevent stress. Giải thích VN: Đĩa đặt giữa đá mài và mép để giảm ứng suất.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X