• Hóa học & vật liệu

    ống xả nhanh

    Giải thích EN: A vertical chimney into which the materials of a chemical process unit are emptied in an emergency. Giải thích VN: Một ống khói thẳng đứng qua đó các vật liệu trong một bộ phận xử lý hóa học được làm sạch trong trường hợp khẩn cấp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X