• /boud/

  Thông dụng

  Động từ

  Báo trước
  to bode ill
  báo trước điềm gở
  to bode well
  báo trước điềm hay

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .bide

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X