• /´herəld/

  Thông dụng

  Danh từ

  Viên quan phụ trách huy hiệu
  Người đưa tin, sứ giả; điềm, triệu
  (sử học) sứ truyền lệnh

  Ngoại động từ

  Báo trước

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X