• /´boultiη/

  Hóa học & vật liệu

  bắt bulông
  tuyển quặng bằng sàng

  Xây dựng

  sự bắt bulông

  Kỹ thuật chung

  bắt bu lông

  Giải thích EN: The joining of parts by using nuts, bolts, or studs; the usual means of fixing together steel parts.. Giải thích VN: Nối các chi tiết với nhau sử dụng bu lông, đai ốc hay đinh tán; phương tiện thông thường để khớp các chi tiết máy bằng thép.

  mối ghép bulông
  mối nối bắt bulông

  Địa chất

  vì neo, vì chống treo, sự ghép bằng đinh ốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X