• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nối; chỗ nối

  Kỹ thuật chung

  sự ghép nối
  joining a traffic system
  sự ghép nối một hệ giao thông
  joining of timbers
  sự ghép nối gỗ
  sự ghép
  batten joining
  sự ghép mia
  frieze joining
  sự ghép câu
  joining a traffic system
  sự ghép nối một hệ giao thông
  joining of timbers
  sự ghép nối gỗ
  pointed tenon joining
  sự ghép mộng mòi
  sự kết giao
  sự kết hợp
  sự lắp ráp
  sự liên kết
  joining by mortise and tenon
  sự liên kết bằng mộng và lỗ mộng
  joining of timbers
  sự liên kết gỗ
  joining with passing tenon
  sự liên kết kiểu mộng xuyên
  sự nối

  Cơ - Điện tử

  Sự nối ghép, sự liên kết, sự lắp ráp

  Xây dựng

  liên kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X