• Xây dựng

  lớp liên kết

  Giải thích EN: A thin layer of cement mortar that is spread on a moist, prepared, hardened concrete surface before applying fresh concrete. Giải thích VN: Một lớp xi măng mỏng được quét lên bề mặt cứng, ẩm trước khi đổ bê tông.

  Kỹ thuật chung

  lớp keo dán
  lớp kết dính
  lớp kết nối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X