• /baut/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lần, lượt, đợi
  a bout of fighting
  một đợt chiến đấu
  Cơn (bệnh); chầu (rượu)
  a bad coughing bout
  cơn ho rũ rượi
  a dringking bout
  một chầu say bí tỉ
  Cuộc vật lộn, cuộc chiến đấu; cuộc đọ sức
  a bout with the enemy
  cuộc chiến đấu với kẻ địch
  a bout with the gloves
  cuộc so găng
  this bout
  nhân dịp này

  Chuyên ngành

  Y học

  cơn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X