• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  sự bắt nối
  sự tháo mối hàn
  sự tróc mối hàn

  Kỹ thuật chung

  phân nhánh
  bad branching
  sự phân nhánh sai
  branching colony
  khuẩn lạc phân nhánh
  branching device
  dụng cụ phân nhánh
  branching fault
  phay phân nhánh
  branching of decay
  sự phân nhánh (phân) rã
  branching point
  điểm phân nhánh
  branching process
  quá trình phân nhánh
  channel branching filter
  bộ lọc phân nhánh kênh
  crack branching
  sự phân nhánh chỗ nứt
  procedure branching statement
  câu lệnh phân nhánh thủ tục
  track branching
  sự phân nhánh đường
  ống phân phối
  built-in branching
  ống phân phối kín
  closed branching
  ống phân phối kín
  open branching
  ống phân phối hở
  overhead-pipe branching
  ống phân phối trên
  sự chia nhánh
  branching of decay
  sự chia nhánh phân rã
  sự phân nhánh
  bad branching
  sự phân nhánh sai
  branching of decay
  sự phân nhánh (phân) rã
  crack branching
  sự phân nhánh chỗ nứt
  track branching
  sự phân nhánh đường
  sự rẽ nhánh
  continuous branching
  sự rẽ nhánh liên tục
  label-directed branching
  sự rẽ nhánh theo nhãn

  Kinh tế

  sự phân nhánh

  Địa chất

  sự phân nhánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X