• /´kræηk¸keiz/

  Kỹ thuật chung

  cácte
  barrel type crankcase
  cácte hình ống
  closed crankcase compressor
  máy nén cacte trục khuỷu kín
  closed crankcase compressor
  máy nén cácte trục khuỷu kín
  compressor crankcase
  cácte máy nén
  crankcase breather
  lỗ thông hơi cacte
  crankcase fill
  làm đầy cacte
  crankcase heating
  gia nhiệt cacte máy nén
  crankcase heating
  sưởi cacte máy nén
  crankcase mayonnaise
  bên trong cacte
  crankcase mayonnaise
  dung dịch nhũ tương cacte
  crankcase oil
  dầu cacte
  crankcase pressure
  áp suất cacte
  crankcase pressure equalization
  cân bằng áp áp suất cácte
  crankcase pressure equalization
  cân bằng áp suất cácte
  crankcase pressure regulation
  điều chỉnh áp suất cacte
  crankcase pressure regulation
  điều chỉnh áp suất cácte
  crankcase pressure regulator
  bộ điêu chỉnh áp suất cácte
  crankcase pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất cacte
  crankcase sludge
  cặn cácte
  crankcase sludge
  cặn dầu cácte
  crankcase temperature
  nhiệt độ cacte
  crankcase ventilation
  thông hơi cacte
  multi-grade crankcase
  dầu cacte van nặng
  positive crankcase ventilation
  sự thông gió cacte liên tục
  vỏ động cơ
  vỏ môtơ

  Cơ - Điện tử

  Hộp trục khuỷu

  Xây dựng

  các te, hộp trục khuỷu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X