• /´brɔʃuə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuốn sách mỏng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tập quảng cáo

  Xây dựng

  thiệp quảng cáo

  Kỹ thuật chung

  sách bìa mỏng

  Kinh tế

  sách nhỏ
  advertising brochure
  sách (nhỏ) quảng cáo
  travel brochure
  tập sách nhỏ, tập gấp về du lịch
  tập sách nhỏ (quảng cáo)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X