• /bru:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây đậu chổi
  Cái chổi
  A new broom
  Thủ trưởng mới (hăm hở muốn quét sạch ngay những thói lạm dụng của cơ quan)

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  chổi điện

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  chổi quét
  đầu gỗ loe

  Giải thích EN: A head of a wooden pile that has been crushed and splayed by pounding.

  Giải thích VN: Phần đầu của một que gỗ đã được ép và loe ra do giã, đập.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chổi
  switch broom
  chổi quét ghi
  bàn chải

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X