• /brau/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mày, lông mày
  to knit (bend) one's brows
  cau mày
  Trán
  Bờ (dốc...); đỉnh (đồi...)
  (hàng hải) cầu tàu

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sống núi

  Xây dựng

  bờ (dốc)

  Kỹ thuật chung

  đỉnh đồi

  Địa chất

  miệng lò, cửa lò

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X