• /briηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bờ miệng (vực)
  on the brink of war
  bên cạnh hố chiến tranh
  on the brink of the grave
  kề miệng lỗ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bờ sông

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X