• /brim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miệng (bát, chén, cốc)
  Vành (mũ)
  full to the brim
  đầy ắp, đầy phè

  Ngoại động từ

  Đồ đầy đến miệng, đổ đầy ắp (chén, bát...)

  Nội động từ

  Tràn ngập; đầy đến miệng, đổ đầy ắp
  to brim over
  tràn đầy
  to brim over with joy
  tràn đầy sung sướng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bờ
  lò dọc vỉa
  lò ngách

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X