• /nit/

  Thông dụng

  Động từ knitted, .knit

  Đan (len, sợi...)
  Nối chặt, gắn chặt, thắt chặt, kết chặt
  mortar knits bricks together
  hồ vữa kết chặt các hòn gạch lại với nhau
  Liên kết chặt chẽ, ràng buộc chặt chẽ (trên cơ sở quyền lợi chung, do hôn nhân...)
  a closely knit argument
  lý lẽ chặt chẽ
  Cau, nhíu (lông mày), nhăn (trán)
  to knit one's brows
  cau mày
  to knit up
  khâu lại chỗ rách, đan lại chỗ rách (ở bít tất...)
  Kết chặt, thắt chặt mối ràng buộc
  Kết thúc (cuộc tranh luận...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Dệt may

  tết

  Kỹ thuật chung

  bện
  đan

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  unknit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X