• /bru:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) tin đồn, tiếng đồn, dư luận

  Ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồn đi, đồn lại
  it is bruited about (abroad) that
  người ta đồn rằng

  Chuyên ngành

  Y học

  tiếng động

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X