• /´prɔpə¸geit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhân giống (cây, động vật...)
  Phổ biến rộng rãi, truyền bá (quan điểm, tín ngưỡng..)
  to propagate news
  lan truyền tin tức, loan tin
  (vật lý) truyền (âm thanh, ánh sáng...)
  to propagate heast
  truyền nhiệt
  Truyền (bệnh...)
  propagate vibrations through rock
  truyền những chấn động qua vách đá

  Nội động từ

  Sinh sản, tự sinh sôi nảy nở (cây)
  plants propagate rapidly
  cây sinh sôi nảy nở nhanh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lan truyền

  Kinh tế

  nảy nở
  nhân giống
  sinh sản
  truyền giống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X