• /´prɔməl¸geit/

  Thông dụng

  Cách viết khác promulge

  Ngoại động từ

  Công bố, ban hành, thông báo chính thức (một đạo luật, một sắc lệnh...)
  to promulgate a law
  ban hành một đạo luật
  to promulgate a decree
  ban bố một sắc lệnh
  Truyền bá, phổ biến
  to promulgate a doctrine
  truyền bá một học thuyết
  to promulgate a belief
  truyền bá một tín ngưỡng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  conceal , hide

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X